Exekutorský úřad Cheb — Mgr. David Koncz

Informace

Účastníky exekučního řízení jsou oprávněný a povinný.

Oprávněný je účastníkem řízení v jehož prospěch je řízení vedeno. Jeho právo je mu přiznáno exekučním titulem. 

Povinný je účastníkem řízení k jehož tíži je řízení vedeno. Je povinen podle exekučního titulu něco plnit, vykonat či zaplatit.

Dalším účastníkem řízení může být manžel/manželka povinného, a to za předpokladu, že je exekucí postižen majetek ve společném jmění manželů.