Exekutorský úřad Cheb — Mgr. David Koncz

Služby úřadu

Soudní exekutor je fyzická osoba, kterou stát pověřil exekutorským úřadem. Svou činnost vykonává nezávisle. Při výkonu exekuční činnosti je vázaný Ústavou České republiky, zákony, jinými právními předpisy a rozhodnutími soudu vydanými v řízení o výkonu rozhodnutí a exekučním řízení.

Svou činnost provádí v souladu se zákonem č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád).

Exekutor je povinen vykonávat svědomitě své povolání a při jeho výkonu a v občanském životě se zdržet všeho, co by mohlo narušit důstojnost exekutorského povolání nebo ohrozit důvěru v nezávislý, nestranný a spravedlivý výkon exekuční činnosti.

Exekutor vykonává exekuční a další činnost za úplatu.

Informace k dalším činnostem exekutora dle § 74 e.ř. jsou uvedeny v jednotlivých záložkách.